Gå till innehåll
Luleå Ridklubb
Luleå Ridklubb

Incidentrapportering

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.

På följande sida kan du läsa mer om detta samt hur du rapporterar incidenter, läs mer här

Tillsammans hjälps vi åt att utveckla ridsporten!

Publicerad: 2023-05-25

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Författare: System admin

Sponsorer

Besöksadress / Postadress

Lokmannavägen 61
974 55 Luleå

Organisationsnummer

897 000-6188

Kontakta oss

0920-628 10
info@lulearidklubb.se